Dokumentai sėkmingam jūsų e-komercijos verslui

2021-02-22 11:26:50, Legalscrolls

Jei dar visai neseniai e-komercijos sritis atrodė išskirtinai rizikinga bei paini, šiuo metu tai - vienas populiariausių verslo modelių visame pasaulyje. E-komercija suvilioti gali visus: verslui tai tampa puiki vieta parduoti turimas prekes ar paslaugas paprasčiau bei pigiau, o potencialus klientas jas gali pasiekti patogiai bei greitai. Tačiau, nepriklausomai nuo jūsų plėtojamos e-komercijos sferos, patartina atsižvelgti ir į teisinę šio verslo pusę: turėdami pagrindinius bendrinius dokumentus, būsite užtikrinti, jog jūsų vystomas verslas visuomet bus apsaugotas bei vykdomas be trikdžių.

Teisinių dokumentų vaidmuo e-komercijoje

Iš esmės, teisingai užpildyti teisiniai šablonai atlieka itin svarbų vaidmenį verslo pasaulyje. Tokie dokumentai ne tik gina verslo interesus, bet ir padeda sklandžiai vykdyti internetinę prekybą. Nors ši sfera pasižymi nemenkais iššūkiais, būtent teisiniai dokumentai jums padės juos įveikti lengviau: tinkamai paruošti šablonai jums sutaupys ne tik laiko, bet ir papildomų rūpesčių. Ne paslaptis, jog vidutiniškai 90% naujų įmonių žlunga per pirmuosius dvejus veiklos metus. Viena pagrindinių tokio žlugimo priežasčių – teisinių žinių trūkumas bei neturėjimas tvirtos teisinės struktūros. Todėl svarbu atsižvelgti, kokių dokumentų jums prireiks vystant sėkmingą internetinę prekybą.

Sėkmingas jūsų e-komercijos verslas neapsieis be šių pagrindinių dokumentų:

Privatumo politika

Norint pasiekti efektyvius rezultatus e-komercijoje, pasitelkite į pagalbą Privatumo Politiką. Šis dokumentas pasižymi savo išsamumu bei apima kiekvieną vartotojo privatumo aspektą - Privatumo politika nurodys jūsų svetainės politiką dėl renkamos informacijos (įskaitant asmens duomenis), tokios informacijos rinkimo priežastis ir naudojimo būdus. Be to, šis dokumentas jums pravers ir dėl galimybės aprašyti „Slapukų politiką“, kurių reikalauja Lietuvos įstatymai.

Prekių pristatymas ir grąžinimas

Be abejonės, jūsų kuriamas verslas netaps pačiu stipriausiu rinkoje, jei nepasirūpinsite pakankamai greitu prekių ar paslaugų pristatymu bei sklandžiu jų grąžinimu ar keitimu. Pirmiausiai, išsikelkite sau tikslus, kokiu būdu ir spartumu planuojate klientams pristatyti jų nusipirktus produktus, o šį susistemintą planą paverskite Prekių grąžinimo taisyklių dokumentu, laisvai prieinamu kiekvienam vartotojui jūsų konkrečioje e-parduotuvėje. Iš esmės, Prekių grąžinimo taisyklės – tai dokumentas, kuriuo nurodomos visos esamos prekių grąžinimo ar keitimo sąlygos, taikomos e-parduotuvėje.

Pirkimo ir pardavimo taisyklės

Svarbu nepamiršti, jog tinkamai paruošta e-parduotuvės svetainė suteiks galimybę vartotojams išsamiai susipažinti su e-parduotuvėje taikomomis prekių ar paslaugų teikimo sąlygomis. Norėdami supažindinti klientus su šiomis sąlygomis, pasinaudokite išsamiu Prekių pirkimo ir paslaugų teikimo taisyklių rinkiniu. Šis dokumentas nurodo visas e-parduotuvėje esančias taisykles, susijusias su prekių pirkimu ir paslaugų teikimu ir yra visuomet pasiekiamos vartotojui. 

Autorių teisių apsaugos taisyklės

Jei jūsų internetinėje svetainėje talpinami trečiųjų šalių autoriniai darbai - nepamirškite pasirūpinti jų apsauga. Nepriklausomai nuo pateikiamų darbų nišos, autorių teises aptarkite atitinkamame taisyklių rinkinyje. „Autorių teisių apsaugos taisyklės“ leis jums aprašyti visas sąlygas, susijusias su šių darbų naudojimu, platinimu bei skelbimu. Šis šablonas laikomas kaip tęstinė prekių pirkimo e-parduotuvėje taisyklių dalis.

Prekių tiekimo sutartys

Ilgalaikė sutartis dėl paslaugų teikimo e-parduotuvei. Pasinaudokite šia sutartimi, jei pageidaujate sukurti ilgalaikius kartu su Tiekėju. Dokumentu Tiekėjas įsipareigoja atlikti jūsų, kaip Užsakovo, užsakytus darbus sutartyje numatyta tvarka.

Vienkartinė sutartis dėl prekių pirkimo-pardavimo e-parduotuvei. Priešingai nei ilgalaikė sutartis - šis dokumentas naudojamas tik tuo atveju, jei norite susitarti su Pardavėju dėl vienkartinio konkrečių prekių pardavimo jūsų plėtojamai e-parduotuvei. 

Ilgalaikė prekių tiekimo sutartis. Tuo tarpu, ilgalaikė prekių tiekimo sutartis jums pravers, jei tikitės sukurti reguliarius santykius su Tiekėju. Dokumente galėsite aptarti visas sąlygas, susijusias su ilgalaikiu prekių tiekimu.

Konfidencialumo sutartis

Kadangi e-komercija pasižymi įvairiapusiu bendradarbavimu tarp skirtingų šalių (paslaugų ar prekių teikėjų, darbuotojų) nevalia pamiršti ir konfidencialumo įsipareigojimų, kurie apsaugos visą informaciją apie verslo komercines paslaptis ir specifinius dokumentus. Neretai komerciniai įsipareigojimai pateikiami kaip atskiras dokumentas prie darbo sutarties, kuriame svarbu nurodyti, kokios sąlygos taikomos darbuotojui ar teikėjui, kokios informacijos jis platinti negali bei kokia atsakomybė taikoma šiuos punktus pažeidus.

Ketinimų protokolas

Įprastai, asmenys, plėtojantys e-komercijos veiklą, turi pasirinkti atitinkamą juridinio asmens teisinę formą. Įstatymai numato šias pagrindines juridinių asmenų formas: individuali veikla, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, mažoji bendrija ir kt. Jei netolimoje ateityje planuojate įkurti uždarąją akcinę bendrovę, sudarykite ketinimų protokolą, kuriame akcininkai susitaria aptarti įmonės taisykles bei nuostatas ir susitaria ateityje sudaryti Akcininkų sutartį.

Darbiniai santykiai

Darbuotojo prašymas dėl darbo sutarties sudarymo. Pirmiausiai, norint pradėti įdarbinimo procesą, būsimas darbuotojas turi užpildyti prašymą priimti į darbą. Tai yra itin paprastos formos dokumentas, kuriame darbuotojas įveda duomenis apie save ir būsimą darbdavį bei nurodo būsimų pareigų pavadinimą, darbo krūvį ir nuo kada asmuo prašo pradėti dirbti naujose pareigybėse. Šį dokumentą būsimas darbuotojas pasirašo ir jį išsiunčia darbdaviui.

Darbdavio įsakymas priimti į darbą. Darbdavys, gavęs asmens prašymą priimti jį į darbą, užpildo įsakymą dėl priėmimo į darbą, kuriuo nurodo, jog prašymą surašęs asmuo yra įdarbinamas į minėtąsias pareigas. Šis dokumentas taip pat yra nesudėtingas užpildyti, kadangi jame darbdavys teturi nurodyti darbuotojo vardą ir pavardę, pareigas, darbo pradžią, darbo valandų trukmę bei mėnesinio darbo užmokesčio dydį.

Darbo sutartis. Darbdaviui pasirašius įsakymą dėl priėmimo į darbą, galima pradėti pildyti darbo sutartį. Darbo sutartis pasižymi tuo, jog čia abejos šalys susitaria dėl visų darbo sąlygų, jų tinkamo vykdymo, taip pat, nustato ne tik darbuotojo teises ir pareigas, bet ir aptaria nuostatas dėl sutarties galiojimo, funkcijų atlikimo, atostogų trukmės ir kt. Išsami ir detaliai aprašyta darbo sutartis apsaugos abejas šalis nuo ateityje galinčių iškilti nesklandumų bei taps raštišku įrodymu, jei atsirastų ginčų ir nesutarimų. Užpildžius ir pasirašius visus šiuos tris dokumentus, asmuo tampa pilnaverčiu darbuotoju ir gali nedelsiant pradėti dirbti, nebent darbo sutartyje yra susitariama kitaip.

Darbdavio įsakymas dėl darbo sutarties pasibaigimo. Nepriklausomai nuo priežasčių, darbuotojo atleidimo iš darbo procesu, darbdaviui privalu užpildyti įsakymą dėl atleidimo iš darbo. Kitaip tariant, šis įsakymas – tai dokumentas, kuriuo darbdavys įsako atleisti darbuotoją iš darbo, pasibaigus darbo sutarčiai.

Nors e-komercija iš pradžių gali pasirodyti neįkandama - suprasdami teisinės pusės svarbą, galite būti ramus, jog didžioji dalis darbo jau yra atlikta. Užpildyti teisiniai dokumentai ne tik suteiks jūsų verslui apsaugą, bet ir padės teisingai prioretizuoti užduotis bei jas atlikti be papildomų rizikų.

preloader