Kaip teisingai užpildyti darbo sutartį

2021-01-09 15:21:34, Legalscrolls

Darbuotojo įdarbinimo procesas susideda iš trijų dokumentų: prašymo priimti į darbą, įsakymo priimti į darbą bei darbo sutarties. Pastarasis dokumentas pasižymi ne tik savo išsamumu, bet ir yra sudaromas abiejų šalių tarpusavio susitarimu, kur aptariamos visos sąlygos apie darbą, jo vykdymą bei darbuotojo ir darbdavio teises bei pareigas. Darbo sutartyje taip pat aprašomos detalės apie ginčų tvarką, atostogų trukmę, sutarties galiojimą ir kt. Tinkamai užpildyta darbo sutartis įtvirtina darbdavio ir darbuotojo žodinius susitarimus bei suteikia darbuotojui teisę tapti pilnaverčiu komandos nariu.

Bandomasis laikotarpis

Įprastai naujasis darbuotojas įmonėje turi praeiti tam tikrą bandomąjį laikotarpį, jog taptų ilgalaikiu komandos nariu. Bandomasis laikotarpis naudingas abejoms šalims: jo metu darbuotojas ne tik susipažįsta su jam pavestomis funkcijomis ir bendrovės kultūra, bet ir parodo savo gebėjimus bei komunikacijos įgūdžius. Tokiu būdu, visos šalys gali dar kartą įsitikinti, jog yra tinkamos ir toliau bendradarbiauti kartu viename kolektyve. Atkreiptina, jog bandomojo laikotarpio trukmė gali tetrukti iki trijų mėnesių bei negali būti pratęsiama – to reikalauja Lietuvos Respublikoje esantys įstatymai. Taip pat, viso bandomojo laikotarpiu metu tiek darbdavys, tiek darbuotojas turi teisę darbo sutartį nutraukti įspėjant kitą šalį prieš 3 darbo dienas, nebent sutartyje susitariama kitaip. Jei darbuotojas nusprendė, jog esamam darbe pasilikti nenori – jis turi užpildyti prašymą išeiti iš darbo bandomuoju laikotarpiu. Būtent dėl šių priežasčių svarbu darbo sutartyje kuo detaliai aprašyti bandomojo laikotarpio sąlygas ir trukmę.

Darbo funkcijos

Darbo sutartyje taip pat svarbu išsamiai aprašyti visą informaciją apie darbuotojui pavestas darbo užduotis atlikti. Gera darbo sutartis pasižymi ne tik nurodytomis darbuotojo pareigybėmis, bet ir detaliu darbo funkcijų aprašymu, atsakomybėmis ir visomis sąlygomis bei pareigomis, kurias darbuotojas turės atlikti darbo metu. Kuo daugiau sutartyje bus aprašytų tokio tipo punktų, tuo būsite labiau užtikrinti , jog ateityje išvengsite ginčų, o iškilus nesklandumams – juos gebėsite pašalinti greitai ir be papildomų institucijų įsikišimo. Nepamirškite, jog darbo sutartis yra teisinis dokumentas, tad išsami sutartis juridiškai saugo abejas šalis ir nurodo darbo atlikimo tvarką.

Atlyginimas

Kitas svarbu punktas, kurį privalu aprašyti sutartyje – tai darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis. Teisingai užpildytoje darbo sutartyje svarbu paminėti darbuotojo atlyginimo dydį, išmokėjimo terminus, dažnį (įprastai atlyginimas mokamas pora kartų į mėnesį, nebent susitariama kitaip), o jei už darbą atsiskaitoma valandiniu užmokesčiu – čia privaloma nurodyti ir valandinį tarifą.

Konfidencialumo įsipareigojimai

Konfidencialumo įsipareigojimai itin aktualūs darbdaviui, kadangi jie apsaugo visą informaciją apie darbdavio komercines paslaptis ir specifinius dokumentus. Neretai komerciniai įsipareigojimai pateikiami kaip atskiras dokumentas prie darbo sutarties, tačiau galima šį punktą tiesiog įtraukti į bendrąjį darbo sutarties dokumentą. Šioje vietoje darbdaviui svarbu nurodyti, kokios sąlygos taikomos darbuotojui, kokios informacijos jis platinti negali ir kokia atsakomybė taikoma šį punktą pažeidus.

Darbo sutarties nutraukimo sąlygos

Kartais taip nutinka, jog pasikeitus tam tikroms sąlygoms arba nepasiekus susitartų lūkesčių, tenka atsisveikinti su esamu darbuotoju. Todėl darbo sutartyje pravartu įtraukti ir sąlygas apie įspėjimo terminus ir atleidimo iš darbo tvarką. Kaip jau minėjome, jei darbuotojas yra atleidžiamas iš darbo bandomuoju laikotarpiu – apie tai galima pranešti ne vėliau nei per 3 darbo dienas, analogiškos taisyklės galioja ir tuomet, jei darbuotojas pats pateikia prašymą išeiti iš darbo per bandomąjį laikotarpį. Tačiau, atleidimo iš darbo procesas keičiasi pasibaigus bandomajam laikotarpiui, todėl svarbu tai numatyti ir įdarbinimo dokumente, jog ateityje nekiltų nesutarimų. Jei darbuotojas atleidžiamas darbdavio iniciatyva, nepriklausomai nuo darbo sutarties pobūdžio, jam privaloma pateikti pranešimą apie darbo sutarties nutraukimą. Remiantis Darbo kodeksu, darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį prieš numatytą terminą, jeigu darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla.

Puikus šių detalių išmanymas gali tapti puikios darbinės draugystės pradžia. Išsamiai ir teisingai aprašyta darbo sutartis užtikrins, jog darbuotojui pavestos darbo funkcijos bus atliekamos tinkamai, tad abi šalys galės mėgautis sklandžiu darbo procesu. 

Kaip tai veikia?
Pasirinkite šabloną
Pasirinkite iš mūsų jau turimų šablonų arba susikurkite savo šabloną
Pereikite vedlį
Atsakykite į klausimus, ir stebėkite, kaip automatiškai pildosi jūsų dokumentas.
Atsisiųskite dokumentą
preloader